Tích hợp cổng thanh toán MomoPay

Bảo mật

Chứng nhận: PCI & Global Sign

Hỗ trợ thanh toán

Thẻ ATM nội địa, Visa/Master Card/JCB

Tích hợp nhanh

Quy trình tích hợp nhanh chóng

Hỗ trợ mobile

Tích hợp giao diện Mobile

Rà soát 24/7

Kiểm tra lỗi xuyên suốt 24/7

Hỗ trợ khách hàng

Phục vụ khách hàng 24/7

Mức phí

Chi phí giao dịch cạnh tranh

Hỗ trợ truyền thông

Ưu thế truyền thông tiếp cận khách hàng